Optické a strukturované kabeláže

Optické kabeláže - klíčové vlastnosti

 

Proč využívat optické kabeláže? Jaké mají výhody?

 • Přenos signálu na velké vzdálenosti - Nízký útlum a vysoká integrita přeneseného signálu umožňují optickým systémům přenosy na daleko větší vzdálenosti než u metalických vedení.
 • Větší šířka pásma - Optické vlákno má oproti standarním metalickým kabelů nesrovnatelně vyšší šířku pásma, což dovoluje po jednom vláknu přenos podstatně vyššího množství informace než po celém kabelovém svazku měděných párů..
 • Malé rozměry a nižší hmotnost - Menší průměr a hmotnost kabelů dovoluje výrobě navinout kabel v podstatně vyšších délkách, menší průměr a nižší hmotnost se projeví mimo jiné i podstatně nižších nárocích na kabelovou trasu a instalační technologie.
 • Odolnost vůči rušení a dielektricita - Optické kabely v nemetalickém provedení pláště umožňují využívat přenos informace v prostředích s vysokým stupněm elektrického nebo vysokofrekvenčního zamoření. Optické kabely lze instalovat např. v těsném sousedství silových kabelů pro rozvod elektrické energie, optická kabeláž je necitlivá vůči elektrickému a magnetickému rušení.
 • Bezpečnost - Vzhledem k tomu, že pro přenos informace se nevyužívá elektrických principů, je optické kabely velmi obtížné, ne-li nemožné odposlouchávat. Jakékoli přerušení kabelu je přitom snadno detekovatelné.
 • Budoucnost - Vzhledem ke svým vlastnostem je optické vlákno nazýváno také jako "medium budoucnosti". Proto se instalací optických kabelů připravíte na nástup technologií využívajících podstatně vyšších přenosových kapacit než po současných metalických sítích.

 

Strukturovaná kabeláž je obecné označení metalických a optických prvků, které umožňují propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě. Je to univerzální systém, který:

 • podporuje přenos digitálních i analogových signálů,
 • u něhož se přípojné body instalují i tam, kde momentálně nejsou potřeba,
 • který používá datové kabely se čtyřmi kroucenými páry a optické kabely,
 • u kterého se předpokládá dlouhá technická i morální životnost,
 • jehož správná funkčnost je pro firmu stejně tak důležitá jako fungování elektrických rozvodů a dalších prvků firemní infrastruktury.

V případě klasických metalických vedení, která dnes v oblasti strukturované kabeláže v běžných pracovních prostředích dominují, tvoří rozvody strukturované kabeláže následující komponenty:

 

Telekomunikační zásuvky

Slouží pro připojení koncových uživatelských zařízení - např. stolní počítač, notebook, analogový nebo ISDN telefon, VoIP telefon či síťová tiskárna. Nejčastěji se tyto zásuvky dodávají v dvouportovém provedení - tj. u jednoho uživatele slouží jeden port pro připojení počítače nebo notebooku, druhý port pak pro připojení telefonu. Telekomunikační zásuvky bývají umístěny přímo v pracovních prostorách (např. kancelářích) každé budovy, a to buď přímo ve zdi, v parapetních žlabech, případně podlahových systémech tak, aby byly lehce dostupné.

Patch panely

Narozdíl od běžně dostupných zásuvek jsou patch panely umístěny v rozvaděčích v telekomunikační místnosti a nejsou tedy pro běžné uživatele přístupné. Patch panely slouží správci sítě k připojení jednotlivých uživatelů do aktivních zařízení jako jsou switche nebo telefonní ústředny. Pro připojení vodičů do zářezových konektorů se používá narážecí nástroj.

Horizontální kabely

Jedná se o měděné kabely obsahující čtyři kroucené páry, které vzájemně propojují již zmíněné telekomunikační zásuvky a patch panely.

Patch kabely

Jedná se opropojovací kabely, jejichž užití bylo již naznačeno výše; umožňují totiž připojení uživatelských zařízení do počítačové sítě na straně telekomunikačních zásuvek a připojení jednotlivých portů patch panelů do aktivních zařízení na straně rozvaděče.

U všech výše zmíněných komponent je již od roku 1991, kdy vznikl první standard pro strukturovanou kabeláž, přesně definován způsob jejich použití, jsou dány jejich elektrické vlastnosti a je přesně specifikováno fyzické rozhraní, které umožňuje jejich vzájemné propojení do jednoho celku.

 


Fotogalerie: Optické a strukturované kabeláže

/album/fotogalerie-opticke-a-strukturovane-kabelaze/images2q1mfq0s-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-opticke-a-strukturovane-kabelaze/imageshsfl9qwp-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-opticke-a-strukturovane-kabelaze/images58blrz76-jpg/

—————

/album/fotogalerie-opticke-a-strukturovane-kabelaze/imagessop3sew6-jpg/

——————————