Montáže technologií

 
Společnost se od počátku zabývá realizací technologických celků v průmyslu.
Nabízíme jak dodávky a kompletace nových strojních
 a technologických celků tak demontáže a montáže stávajících včetně jejich modernizací.
 

Tavící a žíhací pece - JUNKER

Ve spolupráci s firmou Junker IE Boskovice byly realizovány montáže jejich zařízení po celé EU
AMAG - Rakousko
Huta Konin - Polsko
Brembo - ČR

Třídící linky - VECOPLAN

 
Kompletace nové třídící linky odpadu - OZO Ostrava ( drtiče VECOPLAN 2ks )
Demontáž stávající třídící linky v LINZ Rakousko , její přesun a kompletace v OZO Ostrava včetně modernizace a úprav pro potřeby výroby paliv.

Karuselová pec - modernizace

Modernizace karuselové pece v Bonatrans Bohumín
Realizátor projektu - technický garant - ANDRITZ Maerz GmbH
 

Linky třískové dopravy - Bonatrans Bohumín

 

Modernizace linek včetně dodávek rozvaděčů , výměny a úpravy kabeláží , ovládacích skříní a oživení linek dle požadavků provozovatele.

 

Papírenský stroj - Holandsko

 
Kompletace linky včetně dodávek rozvaděčů , výměny a úpravy kabeláží , ovládacích skříní a oživení linek dle požadavků provozovatele.